Sprawozdanie Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

             Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców  w roku szkolnym 2017/2018.

             Rozpoczniemy od podziękowania wszystkim rodzicom, dyrekcji, nauczycielom

i pracownikom Zespołu Szkolno - Przedszkolnego oraz sponsorom za zaangażowanie i wsparcie

we wszystkich działaniach podejmowanych przez Radę Rodziców.

             W roku szkolnym 2017/2018 przychody Rady Rodziców przedstawiały się następująco:

 1. Środki pozostałe z roku szkolnego 2016/2017 – 6533,71 zł
 2. Wpłaty na Radę Rodziców – 3655 zł
 3. Prowizja z ubezpieczenia – 1272 zł
 4. Kiermasz świąteczny – 1357 zł
 5. Darowizny:

      - Moje Foto. – 615zł

6.    Piknik jesienny w ramach projektu Bezpieczna + - 6023 zł

7.   Dochód z Balu Wiosennego – 6070 zł

8.   Piknik o Uśmiech Dziecka – 16840 zł

Razem przychód wyniósł – 42365,71

Z przedstawionych powyżej przychodów Rada Rodziców dokonała następujących wydatków:

 1. Zakup słodyczy (dla pierwszoklasistów, Mikołajki,) – 243 zł
 2. Nagrody dla uczniów – 2913,73 zł
 3. Zakup art. dekoracyjnych, kwiatów oraz opakowań – 795,50 zł
 4. Przejazdy dzieci na konkursy oraz zawody sportowe – 489,40 zł
 5. Udział dzieci w konkursach, Olimpusach – 627 zł
 6. Prelekcje, warsztaty – 600 zł
 7. Zapłata za modernizacje monitoringu – 8180,01 zł
 8. Zakup zestawu multimedialnego – 2547,45 zł
 9. Zakup maszynki do robienia waty cukrowej – 500 zł
 10. Zakup 13 bonów   w ramach programu Mój Sukces – 1950 zł
 11. Z powyższych przychodów dla Rady Rodziców z Przedszkola przekazano kwotę  – 5500,00 zł

 

Razem  wydatki wyniosły – 24346,09 zł

Pozostało – 18019,62 zł

Z pozostałych środków Rada Rodziców planuje jeszcze przeznaczyć :

- 6000 zł na wycieczkę do Wieliczki dla uczniów jako nagrodę w ramach programu Mój Sukces,

- ok. 2500 zł na zakup profesjonalnego stołu do gry w piłkarzyki,

- 3500 zł na zakup sprzętu multimedialnego do szkoły.

       Witkowice 15.09.2018                                                                       Rada Rodziców

Script logo