Pedagog / psycholog


Plan pracy specjalistów w ZSP w Witkowicach  w roku szkolnym 2023/24