Sprawozdanie z realizacji programu „Laboratoria Przyszłości” świetlica i klasy 4-6


Zajęcia świetlicowe

Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej chętnie korzystają  z pomocy uzyskanych w ramach projektu edukacyjnego- Laboratoria Przyszłości . Ogromną popularnością cieszą się Klocki Education , z których dzieci mogą konstruować bardzo ciekawe budowle  , a także maszyny proste . Mali inżynierowie, pracując w dwójkach lub w grupach, budują z klocków LEGO modele według instrukcji lub wcielają w życie własne pomysły.  Mają możliwość zapoznać się z prostymi zasadami fizyki. Klocki zapewniają dzieciom nieograniczone możliwości praktycznej nauki przedmiotów STEAM poprzez zabawę , która rozwija przydatne umiejętności oraz inspiruje dzieci do szukania nowych rozwiązań .

Na zajęciach wykorzystywane również były długopisy 3D. Z ich pomocą wykonywane były trójwymiarowe przedmioty związane z aktualnymi tematami tygodniowymi. Robiliśmy jesienne liście, kwiaty i inne ozdoby , w okresie świąteczno-zimowym popularnością cieszyły się gwiazdki, śnieżynki , choinki i inne ozdoby choinkowe. Dla dzieci była to wielka zabawa , mimo ,że nie było to łatwe zadaniem.  Uczniowie wykazali się wielkim  zaangażowaniem  i cierpliwością .Zajęcia z długopisem 3D wyzwalają pozytywne emocje, które wspomagają proces uczenia .

Uczniowie bardzo chętnie korzystają z zrobotyzowanej zabawki -  Photo – Robota. Photon jest interaktywnym robotem edukacyjnym polskiej produkcji, który wspiera dzieci w rozwoju podstawowych umiejętności z zakresu programowania i elektroniki. Pomaga w rozwoju kreatywności, zdolności logicznego myślenia, poznaniu podstaw programowania oraz zrozumieniu działania czujników, w które został wyposażony. Został on stworzony z myślą o dzieciach w każdym wieku.

Zajęcia przedmiotowe w klasach 4-6

Zestawy LEGO EDUCATION  

Uczniowie budują modele robotów lub pojazdów wyposażone w silniki, które programują w dedykowanej aplikacji.  Umiejętność kodowania to jedno z najważniejszych wymagań podstawy programowej informatyki.Klocki Lego uatrakcyjniły także zajęcia matematyki. Uczniowie ćwiczą w ten sposób odczytywanie schematów oraz rozwijają swoją wyobraźnie przestrzenną.

BECREO KIT – ZESTAW KONSTRUKCYJNY Z MIKROKONTROLEREM, CZUJNIKAMI I AKCESORIAMI oraz zestaw edukacyjny Arduino

Zestawy do nauki podstaw programowania, elektroniki, mechatroniki i elementów robotyki są wykorzystywane na zajęciach techniki i informatyki. Uczniowie rozwijają umiejętności analitycznego i logicznego myślenia oraz  uczą się współpracy i twórczego wykorzystania technologii.

 

 

Długopisy 3D 

Dzięki programowi Laboratoria Przyszłości nasza szkoła posiada kilka długopisów 3D, które wykorzystujemy na różnych zajęciach edukacyjnych.

Uczniowie klas piątych na lekcjach matematyki poznali różne rodzaje wielokątów i ich własności. Następnie wykonali modele tych figur za pomocą długopisów 3D. 

Ósmoklasiści podczas zajęć dodatkowych z matematyki wykonali trójwymiarowe modele brył - graniastosłupów i ostrosłupów. Złożenie figury przestrzennej okazało się nie lada wyzwaniem - wszystkie elementy muszą zostać starannie odwzorowane.

Stosowanie długopisów 3D podczas lekcji powoduje, że uczniowie lepiej zapamiętują przekazywaną im wiedzę. Dzięki nowym bodźcom uczniowie przyswajają zdecydowanie więcej informacji i na dłużej je zapamiętują.

Drukarka 3D

Dzięki temu urządzeniu możliwe jest rozbudzenie wyobraźni uczniów i samodzielne wydrukowanie niestandardowych pomocy edukacyjnych. Uczniowie i nauczyciele korzystają z oprogramowania oferowanego przez Skriware.

Na lekcjach informatyki dzieci poznają proces druku i modelowania trójwymiarowego, wykorzystują nowe możliwości i dostrzegają, jak nowoczesna technika może służyć zdobywaniu wiedzy. Trójwymiarowe przedmioty używane na lekcjach pozwalają lepiej zapoznać się z materiałem. To dodatkowo stymuluje mózg i umożliwia efektywniejsze zapamiętywanie informacji. Dzięki temu urządzeniu rośnie zainteresowanie przedmiotem, dzieci mocniej angażują się w zajęcia.