Rada Rodziców


Wpłaty przeznaczone dla Rady Rodziców proszę przekazywać na konto
nr 55 1240 4852 1111 0010 3601 1253 Pekao S.A. oddział Kęty

Składka na Radę Rodziców 

1 dziecko - 30 zł

2 dziecko - 20 zł

3 kolejne dziecko jest zwolnione

Są to kwoty proponowane, kwota wpłaty może być dobrowolna np. 10 zł, 20 zł, .... 100 zł
Za każdą wpłaconą kwotę będziemy serdecznie wdzięczni.

Gawęda Ewelina