RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/20

 

Przewodnicząca Rady Rodziców – Magdalena Gąsiorek

Zastępca Przewodniczącej  - Żaneta Leśniak

Skarbnik  - Grzegorz Kasperek

 

Konto Rady Rodziców 55 1240 4852 1111 0010 3601 1253 Pekao S.A oddział Kęty

Script logo