Informacja z zebrania Rady Rodziców w dniu 2 X 2017r.

Podczas zebrania omówione zostały następujące tematy:

  1. Podsumowanie pikniku zorganizowanego w ramach projektu „Bezpieczna +”.

  2. Informacja o zakupie 12 strojów sportowych dla uczniów naszej szkoły, którzy będą reprezentować naszą szkołę na zawodach sportowych.

  3. Ustalenie kalendarium imprez na rok szkolny 2017/2018.

  4. Propozycje odnośnie Balu wiosennego:

- zespół muzyczny „Level”

- prośba o poszukiwanie nowych sponsorów oraz znanych osób, które mogłyby przekazać swoje płyty lub zdjęcia z podpisem na licytację, która będzie miała miejsce podczas balu

- cel zbiórki pieniędzy: wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt multimedialny pomocny zwłaszcza przy nauce języków obcych.

5. Propozycje odnośnie Pikniku Rodzinnego „O uśmiech dziecka”:
- występ baletu (z udziałem uczennicy klasy 1a)
- „Talent show”.

6. Propozycje zorganizowania zajęć dodatkowych dla uczniów:
- reaktywacja koła szachowego
- gimnastyka korekcyjna
- zorganizowanie dodatkowych lekcji angielskiego
- nauka gry na gitarze.

Plan działania Rady Rodziców przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Witkowicach w roku szkolnym 2017/2018

16 października 2017 r. – Zorganizowanie spotkania z okazji Święta Edukacji Narodowej

6 grudnia 2017 r. - Mikołajki

18 marca 2018 r. – Kiermasz Wielkanocny (Kiermasz Bożonarodzeniowy organizuje Przedszkole)

7 kwietnia 2018 r. – Bal wiosenny (zabawa taneczna)

10 czerwca 2018 r. – Piknik Rodzinny „O uśmiech dziecka”

 

Lista obecności przedstawicieli poszczególnych klas podczas zebrania w dniu 2 października br. Lista ta będzie uzupełniana po każdym zebraniu.
Następne spotkanie Rady Rodziców odbędzie się 6 listopada 2017 r.

Klasa

2.10

6.11

4.12

8.01

5.02

5.03

2.04

7.05

4.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I a

X

 

 

 

 

 

 

 

 

II a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III b

X

 

 

 

 

 

 

 

 

IV a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV b

X

 

 

 

 

 

 

 

 

V a

X

 

 

 

 

 

 

 

 

V b

X

 

 

 

 

 

 

 

 

VI a

X

 

 

 

 

 

 

 

 

VII a

X

 

 

 

 

 

 

 

 

VII b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II gimnazjum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III gimnazjum

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Script logo