Święto Edukacji Narodowej


2021-10-13

„Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy,

kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość,

dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności

zachęcania innych do myślenia, marzenia,

poznawania, próbowania, działania!”
(B. Conklin)

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty, w tym także Emerytowanemu Gronu Pedagogicznemu składamy serdeczne podziękowania za poświęcenie i zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wrażliwość na potrzeby młodych ludzi.

                Dziękujemy za Waszą odpowiedzialność, za upór w dążeniu do osiągania jak najlepszych wyników dydaktycznych i wychowawczych.

                Życzymy również, by trudowi wkładanemu w edukację i wychowanie zawsze towarzyszyło zaufanie i szacunek uczniów, rodziców oraz środowiska lokalnego.

                Z okazji Dnia Edukacji Narodowej klasa 2 a, 2 b oraz Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami przygotowali krótkie przedstawienie, które zamieszczamy poniżej.

Tekst: Marta Dutka
Montaż filmu: Gabriela Spadek