Podsumowanie grantu „Razem dla Ziemi”


2020-10-07

Dzieci z przedszkola w Witkowicach, w ubiegłym roku przedszkolnym (2019/2020) brały udział w grancie udzielonym przez Grupę Kęty „Razem dla Ziemi”. W związku z pandemią, która uniemożliwiła kontynuację projektu, Grupa Kęty przedłużyła termin grantu do października 2020 roku. Wszystkie nasze działania, które zostały założone w projekcie zostały zrealizowane. Głównym celem projektu było zmotywowanie dzieci do poznania i doceniania najważniejszych wartości lokalnej przyrody oraz kształtowanie świadomości ekologicznej.

W ramach projektu:

·    zostały przeprowadzone zajęcia dydaktyczne o ekologii,

·    zorganizowano wycieczkę wokół przedszkola w celu posprzątania okolicy,

·    dzieci w sali przedszkolnej prowadziły hodowlę roślin,

·    przedszkolaki wzięły udziału w projekcie „Kubusiowi przyjaciele natury”,

·    w przedszkolu został przeprowadzony konkurs plastyczny pt.: „Dbaj o Ziemię – to Twój dom”,

·    dzieci wraz z Wicedyrektor Panią Dagmarą Chyl oraz Panem Krzysztofem Mydlarzem posadziły drzewo w ogrodzie przedszkolnym,

·    przedszkolaki brały udział w prelekcji o zdrowym odżywianiu oraz zapoznały się z zawodem lekarza i ratownika,

·    dla dzieci zostały zorganizowane zajęcia otwarte na temat ekologii.  

Dzięki udziale w projekcie przedszkolaki poszerzyły i zdobyły nową wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej, mogły prowadzić obserwację przyrody, ukształtowały swoją postawę przyrodniczą oraz rozbudziły ciekawość poznawczą w stosunku do najważniejszych wartości środowiska przyrodniczego.

Natalia Klęczar