Narodowe Czytanie 2023


2023-09-13

W sobotę 9 września 2023 roku w Ogrodzie Saskim miała miejsce 12 edycja Narodowego Czytania z udziałem pary prezydenckiej i zaproszonych gości. Tegoroczną lekturą wybrano Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Dzieło opiewa nadniemeńską przyrodę, która stanowi tło konfliktu rodziny Bohatyrowiczów i Korczyńskich. Postaci, przeżywając własne rozterki i problemy, wiodą czytelnika w świat wspomnień osnutych wokół powstania styczniowego. Ta ważna powieść opowiada o prawie narodu do wolności, walce narodowo-wyzwoleńczej i pozytywistycznych ideałach pracy na rzecz społeczeństwa. Z pewnością  utwór Orzeszkowej należy do klasyki literatury polskiej.

                                             Opracowała: Marta Kostka