KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO  2021/2022

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych              01.09.2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna                                                    23.12.2021 r. – 31.12.2021 r.

Ferie zimowe                                                                               17.01.2022 r. – 30.01.2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna                                                 14.04.2022 r. – 19.04.2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych              24.06.2022 r.

Egzamin ósmoklasisty :                                                              24-26 maja 2022 r.

 

Zebrania i konsultacje z rodzicami :

08.09.2021 r.-   zebranie z rodzicami – SPWP oraz kl. I-III SP

09.09.2021 r. – zebranie z rodzicami SP IV-VIII oraz Rady Rodziców

27.10.2021 r. – konsultacje

24.11.2021 r. – zebranie z rodzicami SP

15.12.2021 r. – konsultacje

12.01.2022 r. –zebranie z rodzicami – SP, SPWP

17.02.2022 r. –– konsultacje

23.03.2022 r.-  zebranie z rodzicami – SP

27.04.2022 r.  – konsultacje

18.05.2022 r.- zebranie z rodzicami – SP

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych :

12.11.2021 r.  - dzień wolny dla wszystkich uczniów

02.05.2022 r. – dzień wolny dla wszystkich uczniów

24 - 26.05.2022 r. – dni wolne dla wszystkich uczniów ( egzamin ósmoklasisty )

17.06.2022 r. – dzień wolny dla wszystkich uczniów ( piątek po Bożym Ciele )

23.06.2022 r. – dzień wolny dla wszystkich uczniów