Kalendarz roku szkolnego 2022/2023Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych              01.09.2022

Zimowa przerwa świąteczna                                                    23.12.2022 - 01.01.2023

Ferie zimowe                                                                               30.01.2023 - 12.02.2023

Wiosenna przerwa świąteczna                                                 06.04.2023 - 11.04.2023

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych              23.06.2023

Egzamin ósmoklasisty:                                                               23 - 25 maja 2023

  

Zebrania i konsultacje z rodzicami:

13.09.2022 zebranie z rodzicami SPWP

14.09.2022 zebranie z rodzicami SP 1-8, Rady Rodziców oraz konsultacje dla rodziców i uczniów

27.10.2022 konsultacje dla rodziców i uczniów

24.11.2022 zebranie z rodzicami SP oraz konsultacje dla rodziców i uczniów

15.12.2022 konsultacje dla rodziców i uczniów

12.01.2023 zebranie z rodzicami SP, SPWP oraz konsultacje dla rodziców i uczniów

23.02.2023 konsultacje dla rodziców i uczniów

23.03.2023 zebranie z rodzicami SP oraz konsultacje dla rodziców i uczniów

27.04.2023 konsultacje dla rodziców i uczniów szkoły oraz zebranie dla rodziców SPWP

16.05.2023 zebranie z rodzicami SP oraz konsultacje dla rodziców i uczniów

  

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

31.10.2022 - dzień wolny dla wszystkich uczniów
02.11.2022 - dzień wolny dla wszystkich uczniów
02.05.2023 - dzień wolny dla wszystkich uczniów
23-25.05.2023 - dzień wolny dla uczniów kl 1-7
09.06.2023 - dzień wolny dla wszystkich uczniów (piątek po Bożym Ciele)
16.06.2023 - dzień wolny dla wszystkich uczniów