Rusza nabór do szkół podstawowych!


2024-03-20

Link do informacji na stronie Gminy Kęty https://kety.pl/aktualnosci/3056-informacja-o-naborze-do-klas-i-szkol-podstawowych-w-gminie-kety.html

 

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych w Gminie Kęty na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 14 marca 2024 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych Burmistrz Gminy Kęty określił Zarządzeniem Nr 22/2024/B z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kęty na rok szkolny 2024/2025:

Harmonogram rekrutacji

Podobnie jak w poprzednich latach, obowiązywał będzie elektroniczny system zgłoszeń dzieci do wybranej szkoły podstawowej.
Link do platformy, gdzie prowadzona będzie rekrutacja: https://sp-kety.nabory.pl/