Projekt - Książka (dla) Przedszkolaka


2021-11-23

Dnia 18 listopada w ramach projektu „Książka (dla) Przedszkolaka” organizowanym przez Wydawnictwo „Bliżej Przedszkola” zostały przeprowadzone w najmłodszej grupie, zajęcia dydaktyczne o tematyce związanej z książką.

Celem projektu było promowanie czytelnictwa i rozbudzenie miłości do literatury już od najmłodszych lat. Dzieci rozwinęły swoje zainteresowania czytelnicze oraz swoją wyobraźnię. Podczas zajęć przeprowadzono krótką pogadankę na temat powstania książki. Opowiedziano dzieciom, w jaki sposób należy korzystać z książek, szczególnie zwrócono uwagę na to, czego nie wolno robić z książkami, aby ich nie zniszczyć. Następnie  została przeczytana bajeczka. Pod koniec zajęć przedszkolakom zostały pokazane ciekawe książki, które później dzieci samodzielnie oglądały.

Natalia Klęczar