Pomagajmy zwierzętom!


2020-11-17

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Witkowicach przeprowadzono zbiórkę artykułów dla zwierząt dla schroniska w Oświęcimiu. Nasza młodzież wraz opiekunem SU panią Katarzyną Romik, z ogromnym zaangażowaniem przyczynili się do wsparcia potrzebujących zwierzaków, co jest szczególnie ważne w okresie jesienno- zimowym. Przypominamy, że tego rodzaje akcje uczą wrażliwości na potrzeby braci mniejszych oraz z pewnością dają satysfakcję darczyńcom. Pozwalają także na współpracę wielu środowisk. W tym miejscu dziękujemy pomysłodawcy panu Tomaszowi Dyduchowi (wolontariuszowi schroniska). Warto zaznaczyć, że akcja jest bezterminowa. Warto pomagać!

Ewelina Adamus