Niepodległa Polska – Akcja Edukacyjna „Dzieci uczą rodziców”


2021-11-12

11 listopada obchodzimy uroczystość odzyskania niepodległości przez Polskę. W tym dniu Polska - po długich latach niewoli, znowu stała się wolna. Polacy, którzy żyli w tym czasie przetrwali i zwyciężyli. Dzięki nim możemy dzisiaj żyć w wolnym kraju.

Podczas trzeciej lekcji w ramach trzeciej edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" dzieci poszerzyły i utrwaliły wiedzę o symbolach narodowych Polski i postaciach, które miały znaczący wpływ na odzyskanie niepodległości. Była to wspaniała okazja do podsumowania tematyki tygodnia Niepodległej Polski.

Agnieszka Brzana