Mam prawo żyć !


2020-11-20

Mam prawo żyć

Mam prawo być sobą

Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.

Mam prawo kochać i kochanym być

Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić.

Mogę się śmiać

Może się dziać pięknie

Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie.

Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych

Nie można mnie zmuszać do uczynków złych.

Dziecka prawa poważna sprawa

Dziecka prawa to nie zabawa

Mam prawo śnić

Mam prawo być inny

Mogę być słabszy lecz nie czuć się winny.

Mam prawo śpiewać głośno kiedy chcę

Mała Orkiestra Dni Naszych - „Piosenka o prawach dziecka”

Zachęcam do wysłuchania utworu: www.youtube.com/watch?v=SJgGFpxh6kY

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka. Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci - UNICEF. O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw

Oto niektóre z praw dziecka:

prawo do życia
prawo do opieki zdrowotnej
prawo do imienia i narodowości
prawo do wychowania w rodzinie
prawo do nauki
prawo do wypoczynku

Szczególną uwagę konwencja poświęca dzieciom niepełnosprawnym, nakładając na państwo obowiązek zapewnienia warunków integracji społecznej, edukacji, rehabilitacji, rekreacji, dostępu do opieki zdrowotnej.

W związku z Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, obchodzonym corocznie 20 listopada, ustanowionym uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014r. dla upamiętnienia 25 rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka, w dniu dzisiejszym na zajęciach lekcyjnych uczniowie zostali zapoznani z prawami jakie im przysługują, obejrzeli ciekawe filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne, oraz uczestniczyli w rozmowach na w/w temat. Ponadto zostali poinformowani i zachęceni do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka, którego organizatorem jest Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Ja również gorąco zachęcam do wzięcia udziału w konkursie.

 nauczyciel świetlicy Barbara Spadek