By uczcić rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości


2020-11-16

Modlitwa za Ojczyznę:

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła Imieniu Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

ks. Piotr Skarga

  

Uroczystości Święta Niepodległości zorganizowano również w sołectwie Witkowice, choć tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości różniły się od wszystkich poprzednich. Zabrakło zgromadzeń, licznych delegacji i muzyczno – kulturalnych wydarzeń towarzyszących.

W tym dniu w wielu miejscach pojawiły się flagi narodowe i zabrzmiał hymn państwowy, odprawiano mszę świętą w intencji Ojczyzny.

Dyrekcja i przedstawiciele Rady Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Witkowicach czynnie uczestniczyli w uroczystościach.

Nadal najważniejsza jednak pozostaje pamięć o wszystkich Bohaterach poległych w walkach o niepodległość Polski. Pod tablicą upamiętniającą dzielnych Rodaków, którzy walczyli o zachowanie narodowej tożsamości i składali ofiarę życia za wolność Ojczyzny zapalono znicze i złożono kwiaty.