„Bezpieczny Przedszkolak”


2022-06-16

9 czerwca przedszkolaki z oddziałów szkolnych miały okazję uczestniczyć w programie edukacyjnym organizowanym przez Dom Kultury w Kętach „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”.

Na placu Domu Kultury dzieci mogły obejrzeć samochody oraz sprzęt służb ratowniczych – Policji, Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z Grupą Poszukiwawczo - Ratowniczą, Maltańskiej Służby Medycznej, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zadaniem przedszkolaków było przejście ścieżki edukacyjnej, podczas której dzieci odbywały prelekcje dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz pokazy sprzętów służb ratowniczych. Na każdym stanowisku prowadzący poruszali bardzo istotne tematy, między innymi: ewaluacja podczas pożaru; bezpieczne poruszanie się po drogach; w jakich sytuacjach należy wezwać odpowiednią służbę ratowniczą. Ponadto najmłodsi mieli możliwość obejrzeć wyposażenie Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz przymierzyć sprzęt, którym dysponują służby policyjne.

Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowy dyplom uczestnictwa w programie oraz grę edukacyjną. Składamy serdeczne podziękowania organizatorom oraz wszystkim służbom ratowniczym za możliwość udziału w tym niezwykle ważnym i ciekawym wydarzeniu.

Marta Kasperek