20 września - zebrania z rodzicami


2023-09-06

Zebrania z rodzicami odbędą się 20 września 2023

szczegółowy harmonogram przydziału sal będzie podany w późniejszym terminie

godz.  16:00 SPWP

godz.  16:30 - 17:15  klasy 1-3 SP

godz.  17:15 - ogólne zebranie na sali gimnastycznej

godz.  17:45 - 18:30  klasy  4-8 SP

o 18:30  spotkanie Rady Rodziców ( przewodniczący)