„Laboratoria przyszłości” w klasach I – III


W ramach realizacji projektu edukacyjnego „ Laboratoria przyszłości” uczniowie klas I–III systematycznie uczą się i zdobywają umiejętności, których  celem jest wsparcie w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Na wybranych zajęciach edukacji wczesnoszkolnej uczniowie chętnie korzystają z długopisów 3D, które zmieniają rysunki w przestrzenne obiekty, a efekty ich pracy są natychmiast widoczne. Zajęcia z wykorzystaniem klocków ,,LEGO Education" oraz długopisami 3D integrują uczniów i uczą współpracy, cierpliwości, planowania oraz organizacji zadań. Ćwiczą również sprawność manualną, wspomagają proces uczenia się, rozwijają kreatywność oraz stymulują integrację sensoryczną. Uczniowie systematycznie nabywają kompetencje kreatywne i techniczne, uczą się poprzez eksperymentowanie oraz zdobywają umiejętności praktyczne. Program Laboratoria Przyszłości stanowi kolejny krok w stronę unowocześnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowych procesów nauczania i uczenia się. Zajęcia są ciekawe, angażujące i z pewnością pomagają w odkrywaniu nowych talentów uczniów.

Barbara Kos