Geometria z długopisami 3D


Dzięki programowi Laboratoria Przyszłości nasza szkoła posiada kilka długopisów 3D, które wykorzystujemy na różnych zajęciach edukacyjnych. Uczniowie klas piątych na lekcjach matematyki poznali różne rodzaje wielokątów i ich własności. Następnie wykonali modele tych figur za pomocą długopisów 3D. Ósmoklasiści podczas zajęć dodatkowych z matematyki wykonali trójwymiarowe modele brył - graniastosłupów i ostrosłupów. Złożenie figury przestrzennej okazało się nie lada wyzwaniem - wszystkie elementy muszą zostać starannie odwzorowane.

Stosowanie długopisów 3D podczas lekcji powoduje, że uczniowie lepiej zapamiętują przekazywaną im wiedzę. Dzięki nowym bodźcom uczniowie przyswajają zdecydowanie więcej informacji i na dłużej je zapamiętują.

J. Falc