Wyniki konkursu plastycznego: „Trzymaj Formę – Aktywne Wakacje”

KONKURS PLASTYCZNY ŚWIETLICY SZKOLNEJ: „Trzymaj Formę – Aktywne Wakacje”

W czerwcu świetlica szkolna organizowała konkurs plastyczny

„Trzymaj Formę” – Aktywne Wakacje.

W konkursie brało udział 27 uczniów z klas I – III.

Nagrodzone prace :
I miejsce  - Anna  Durańczyk
II miejsce  - Julia  Kwaśniak
III miejsce – Julia  Bąk
wyróżnienie -  Karol  Sztafiński

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie oraz RADZIE RODZICÓW za ufundowanie nagród.

                                                     Nauczyciel świetlicy : M.L.

Script logo