Wiadomość od p. Joanny Dąbrowskiej

Mieliśmy możliwość przekazania na ręce ratowników medycznych z SORu szpitala w Oświęcimiu "Serduszkową Pracę", którą wykonała córka Paulina z informacją, że podobne prace wykonywali również inne dzieci z naszej szkoły. Praca została dostarczona 6 kwietnia i kazano przekazać podziękowania wszystkim za okazane serce i wsparcie.

Pozdrawiam.

Script logo