Szkolne finały konkursu „Artystą być…2017”

W dniu 9 października w ZSP w Witkowicach odbył się szkolny etap przesłuchań konkursu „Artystą być…2017”. Jury w składzie pani Sylwia Brzozowicz, pani Donata Wójcik –Bąbska, pani Agata Szyszka – Mądro i pan Piotr Wojtyczek dokonało oceny prac plastycznych, fotografii oraz prezentacji scenicznych naszych uczniów.I tak w kategorii plastyczno – literackiej laureatami spośród siedemnastu uczestników zostali:

- klasy I-III SP: Gabriela Stawowczyk z klasy III a SP

- klasy IV –VI SP: Julia Janisz z klasy IV b SP

- klasy VII i II-III G: Izabela Badowska z klasy VII b SP

Natomiast w kategorii wokalno – instrumentalnej zaprezentowało się ośmiu uczestników, z których jury wyłoniło następujących laureatów:

- klasy I-III SP: Lidia Zięba z klasy III a SP

- klasy IV –VI SP: Weronikę Gałdynz klasy V a SP, Wiktorię Gąsiorek z klasy V a SP, Magdalena Kruczała z klasy VI SP

- klasy VII i II-III G: Zuzanna Bąbacz z klasy VII a SP

W ostatniej kategorii taneczno – teatralnej najlepsze okazały się:

- klasy IV –VI SP: Wiktoria Jordanek z klasy VI SP

- klasy VII i II-III G: Joanna Zacny z klasy VII a SP

    Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Na przełomie października i listopada odbędą się warsztaty artystyczne z udziałem finalistów. Natomiast w dniu 20 grudnia 2017 roku laureaciwezmą udział w Finałowej Gali, podczas której nastąpi podsumowanie programu oraz wręczenie nagród. Zwycięzcom jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

Script logo