Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Rozpoczniemy od podziękowania wszystkim rodzicom, dyrekcji, nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkolno - Przedszkolnego oraz sponsorom za zaangażowanie i wsparcie we wszystkich działaniach podejmowanych przez Radę Rodziców.

W roku szkolnym 2016/2017 przychody Rady Rodziców przedstawiały się następująco:

 1. Środki pozostałe z roku szkolnego 2015/2016 – 11272,18 zł
 2. Wpłaty na Radę Rodziców – 3105,00 zł
 3. Prowizja z ubezpieczenia – 1345,40 zł
 4. Kiermasz świąteczny – 1950,00 zł
 5. Darowizny:

          - Grupa Kęty S.A. – 2000,00 zł – darowizna celowa dla przedszkola

6. Piknik Rodzinny – 15156,00 zł

Razem przychód wyniósł – 34828,58

Z przedstawionych powyżej przychodów Rada Rodziców dokonała następujących wydatków:

 1. Zakup słodyczy (dla pierwszoklasistów, wizyta dzieci z Palkovic, Mikołajki, Dzień Dziecka) – 1082,66 zł
 2. Nagrody dla uczniów – 2216,83 zł
 3. Zakup art. dekoracyjnych, kwiatów oraz opakowań – 1244,62 zł
 4. Przejazdy dzieci na konkursy oraz zawody sportowe – 1661,40 zł
 5. Udział dzieci w konkursach, Olimpusach – 2244,00 zł
 6. Prelekcje, teatrzyki, warsztaty – 1870,00 zł
 7. Zakup koszulek oraz przypinek z logo szkoły – 417,00 zł
 8. Wycieczka w Pieniny, która odbędzie się w dniach 21-22.09.2017r.(nagroda z programu „Mój sukces) – 9154,00 zł
 9. Dyplomy dla pierwszoklasistów – 134,36 zł
 10. Zakup 12 kompletów strojów sportowych – 1320,00 zł
 11. Z powyższych przychodów dla Rady Rodziców z Przedszkola przekazano kwotę – 5000,00 zł oraz darowiznę z Grupy Kęty S.A. – 2000,00 zł

Razem wydatki wyniosły – 28344,87 zł

Pozostało – 6483,71 zł

                                                                                                                                            Witkowice 14.09.2017     Rada Rodziców

Script logo