Spotkanie z okazji Barbórki

Trzeci grudnia z okazji „Barbórki” w naszej szkole gościliśmy górnika, aby poszerzyć wiadomości uczniów klas I – III na temat ciężkiej i czasami niebezpiecznej pracy. Pan Ryszard Dzień przybył w pełnym galowym umundurowaniu. Dzieci miały okazję przyjrzeć się z bliska czapce górniczej i odznaczeniom, które górnicy otrzymują za długoletnią, ciężką pracę w kopalni. Górnik wytłumaczył uczniom jakie znaczenie mają kolory pióropusza na czapce i kto je nosi. Dzieci uważnie wysłuchały przedstawionych opowieści i chętnie zadawały różne pytania dotyczące pracy górnika.

Na zakończenie wychowawcy klas młodszych i uczniowie podziękowali za spotkanie. Notatkę sporządziła Barbara Kos.

Script logo