Spotkanie dzieci i młodzieży z przedstawicielem Policji w ramach programu „Bezpieczna+”

W dniu 14.12.2017r.  w ZSP Witkowice odbyła się prelekcja dla uczniów klas IV-VII SP i dla  oddziałów II-III Gimnazjum prowadzona przez aspiranta sztabowego Łukasza Łysonia przedstawiciela Komisariatu Policji  w Kętach nt. „Profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałanie Cyberprzemocy”. Celem prelekcji w gimnazjum było zwrócenie uwagi na zagadnienia płynące z kontaktu ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, odpowiedzialność karna nieletnich, a także konsekwencje wynikające z zażywania powyższych substancji. Młodsi uczniowie zapoznali się z zagrożenia istniejącymi w sieci komputerowej, zasadami netykiety w internecie, co to jest hacking? i innymi negatywnymi skutkami zbytniego uzależniania się od komputerów.

Script logo