Proekologiczny Happening „Czyste powietrze”

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach brali udział w proekologicznym happeningu, zorganizowanym w dniu 14.11.2019 na placu przed Domem Kultury w Kętach w ramach obchodów Dnia Czystego Powietrza. Podczas happeningu, który rozpoczął się w samo południe na placu przed Domem Kultury, młodzież zaprezentowała wykonane przez siebie proekologiczne transparenty i plakaty informujące o skutkach zatruwania powietrza. Wiele prac przedstawiało skrajne obrazy: planety zatrutej i spowitej smogiem, jak również tej czystej, gościnnej i pełnej roślinności. Wybór, gdzie będziemy żyć, należy do nas wszystkich. Organizatorem wydarzenia była Gmina Kęty, która zachęcała do przygotowania transparentów, banerów lub plakatów, opatrzonych proekologicznymi hasłami oraz opracowania specjalnych listów, apeli do osób palących śmieci w domowych kotłach.

Wszystkie dzieci na zakończenie imprezy otrzymały słodkie i zdrowe upominki oraz zestaw gier i gadżetów związanych z ochroną powietrza i promocją proekologicznych zachowań.

Script logo