Podsumowanie Rządowego Programu „Bezpieczna+” w Witkowicach

We wtorek 19 grudnia 2017r. w Szkole Podstawowej w Witkowicach odbyła się konferencja podsumowująca Rządowy Program „Bezpieczna+”.

W konferencji wzięli udział Burmistrz Gminy Kęty – p. Krzysztof Klęczar wraz z swoim I Zastępcą- p. Rafałem Ficoniem, Proboszcz Parafii w Witkowicach – Ks. Stanisław Lipowski oraz przedstawiciele instytucji i organizacji z terenu Witkowic

i Gminy Kęty.

Spotkanie było okazją do podsumowania realizowanego przez szkołę w Witkowicach, w okresie od września do grudnia bieżącego rokuRządowego programu – „Bezpieczna+”.

Cele Programu, takie jak:zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie u uczniów aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy, organizacja przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych czy rozwijanie umiejętności psychospołecznych ściśle korespondowały z założeniami misji szkoły w Witkowicach- „Szkoły bezpiecznej i otwartej na środowisko”.

W ramach Programu odbyły się min.

- spotkania uczniów z przedstawicielami lokalnych instytucji np. Komisariatu Policji w Kętach,Straży Miejskiej w Kętach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ketach,

- zajęcia pozalekcyjne dla dzieci: techniki szybkiego czytania ,uczenia się, zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne,zajęcia sportowe

- warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców -„Komunikacja interpersonalna i kształtowanie właściwych relacji uczeń-nauczyciel-rodzic”

- akcje charytatywne Szkolnego Koła Caritas („Kromka chleba dla sąsiada”, „Tak! Pomagam”, „Świeć przykładem nie tylko w adwencie”)

- dwudniowa wizyta uczniów czeskich w Witkowicach

- spotkanie integracyjne społeczności lokalnej - piknik „BEZPIECZNIE I ODBLASKOWO”.

Program jest współfinansowany ze środków otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”.

ZSP w Witkowicach

Script logo