MEGA MISJA – podsumowanie

W roku szkolnym 2016/17 na świetlicy szkolnej realizowano program  edukacyjny MEGAMISJA – Fundacji Orange. Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu 2016, a zakończono w czerwcu 2017. Cele programu to: poznawanie świata, rozwijanie pasji i umiejętności korzystania z Internetu, praca w grupie, bezpieczne korzystanie z Internetu – jak chronić swoją prywatność w sieci. W ramach projektu Fundacja Orange nagrodziła świetlicę m.in. nowymi grami dydaktycznymi, książkami dla dzieci, artykułami szkolnymi ( kredki, pisaki, bloki rysunkowe ). Świetlica zyskała również tablet do prowadzenia zajęć  edukacji cyfrowej.

Zajęcia Mega Misji opierały się na sfabularyzowanej historii trójki bohaterów Julki, Kuby i Psotnika Komputerowego i polegały na realizacji kolejnych zadań. Dzieci w ramach zajęć wykonywały rysunki, plakaty, rozwiązywały zagadki. To była pasjonująca nauka przez zabawę.
                                                                                                                                                                          Nauczyciel świetlicy: M.L.

Script logo