Kto ty jesteś? – Polak mały!

Budzenie poczucia tożsamości narodowej, jest nieodzownym elementem wychowania każdego człowieka. Jest to proces długotrwały i rozpoczyna się już od najmłodszych lat. Żywa wyobraźnia małego dziecka, jego wrażliwość emocjonalna, zainteresowanie otaczającym światem, sprzyja kształtowaniu obrazu Ojczyzny, który pozostaje w pamięci na całe życie. Budowanie tożsamości narodowej rozpoczyna się od domu rodzinnego, towarzyszy dziecku w przedszkolu i w jego codziennym życiu.

W ramach edukacji patriotycznej przedszkolaki poznają:

- historię własnej rodziny,

- rodzinną miejscowość i jej społeczność,

- nazwę swojego kraju i jego stolicy,

- wiedzą, że są Polakami i posługują się językiem polskim,

- poznają symbole narodowe: godło, flagę, hymn oraz uczą się okazywać im szacunek,

- poznają piękno Polski podczas wycieczek krajoznawczych,

- wybrane symbole związane z regionami Polski, ukryte w podaniach, przysłowiach , legendach i bajkach (np. o smoku wawelskim),

- tradycje narodowe i regionalne (zwyczaje, stroje, tańce),

- śpiewają pieśni żołnierskie, uczą się na pamięć wierszy o Ojczyźnie,

- uczestniczą w obchodach Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada i Święta Narodowego Trzeciego Maja w Witkowicach,

- odwiedzają miejsca pamięci, składają kwiaty, zapalają znicze, pielęgnując pamięć o żołnierzach poległych w walkach o wolność i niepodległość Ojczyzny,

- wykonują prace plastyczne i techniczne związane z symbolami narodowymi.

W przededniu zbliżającego się Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, zachęcam Państwa do wywieszenia razem z dziećmi biało – czerwonej flagi oraz wysłuchania radosnej pieśni „ Witaj majowa jutrzenko” www.youtube.com/watch?v=43OvGUOI_2Y

wprowadzającej w nastrój obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja .

Dorota Rybacka

Script logo