KONKURS PLASTYCZNY „Kwiaty dla BABCI i DZIADKA”

Świetlica szkolna ogłasza konkurs plastyczny: „KWIATY dla BABCI i DZIADKA”
Zadaniem konkursu jest przedstawienie w formie plastycznej bukietu kwiatów dla Babci i Dziadka.

  1. Prace konkursowe powinny być wykonane w formacie A-3 – kartki proste nie zwijać w rulon!
  2. Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką rysunkową ( farby, kredki, bibuła, papier kolorowy). Mogą to być też prace wyklejane.
  3. Prace konkursowe należy dostarczyć do 31.01.2018r. na świetlicę.
  4. Każda praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana : ( tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa ).
  5. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 02.02.2018r.

ZAPRASZAMY   DO  UDZIAŁU  W  KONKURSIE

Script logo