KONKURS „Artystą Być…2019”

Gmina Kęty wraz z Domem Kultury w Kętach ogłasza kolejną edycją konkursu „Artystą Być…2019”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy i obejmuje trzy kategorie: plastyczno – literacką, wokalno – instrumentalną oraz taneczno – teatralną. Uczestnik może zaprezentować się tylko w jednej kategorii konkursowej, zobowiązany jest także do przedłożenia w terminie kompletnego zgłoszenia do placówki szkolnej, do której uczęszcza, tj. formularz zgłoszeniowy wraz z pracami lub podkładami instrumentalnymi, opisanymi wg wytycznych regulaminu konkursu.

Ważne daty:

  • 25 września – termin składania kompletnych zgłoszeń oraz dostarczenie prac, podkładów szkolnemu koordynatorowi projektu
  • 27 września – przekazanie listy uczestników konkursu do organizatora
  • 5 października oraz 12 października  - przesłuchania uczestników konkursu w Domu Kultury w Kętach w godzinach 9.00 – 18.00, wstęp na przesłuchania wolny, opiekę oraz transport zapewniają rodzice /opiekunowie prawni uczestników
  • 15 października –przesłanie do szkól oraz ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Kęty listy laureatów konkursu
  • od 21 października do 26 listopada – warsztaty artystyczne dla laureatów konkursu prowadzone przez członków Komisji Konkursowej
  • 27 listopad GALA FINAŁOWA – podsumowanie przesłuchań konkursowych, wyniki warsztatów artystycznych, wręczenie nagród laureatom konkursu: dyplomy, statuetki, nagrody rzeczowe

        Serdecznie zachęcam do udziału w konkursie. Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie. Formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem dostępny na stronach naszej szkoły, urzędu gminy. 

szkolny koordynator – Edyta Jurzak

Script logo