Komunikat Rady Rodziców

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i wszyscy zainteresowani działalnością Rady Rodziców działającą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witkowicach, w dniu 19 września br. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018. W skład Rady weszli przedstawiciele 13 oddziałów klas I-VII szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych. Spośród tych osób zostało wybrane czteroosobowe prezydium w składzie:

Monika Kasperek-Zacny – przewodnicząca
Ewelina Gawęda – zastępca przewodniczącej
Barbara Flasz – sekretarz
Grzegorz Kasperek – skarbnik

Podczas pierwszego spotkania poza ukonstytuowaniem się nowej Rady zajęliśmy się następującymi sprawami:

– przyjęciem sprawozdania z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017,
– pożegnaniem i podziękowaniem za pracę w Radzie Rodziców ustępującej przewodniczącej Pani Małgorzacie Kasperek,
– wysłuchaliśmy ogólnych informacji na temat reformy oświaty przekazanych przez Panią Dyrektor Bożenę Kubisiak,
– zaopiniowaliśmy dni wolne od zajęć dydaktycznych,
– uchwaliliśmy w porozumieniu z Rada Pedagogiczną  Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły,

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć organizację ww. pikniku poprzez przekazanie różnego rodzaju drobnostek na nagrody i upominki dla dzieci lub pomóc przy samej realizacji pikniku w niedzielę 1 października prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły. Za każdą formę wsparcia serdecznie dziękujemy. Jeżeli chodzi o kwestię spotkań członków Rady Rodziców w nadchodzącym roku szkolnym, to wzorem lat ubiegłych spotykać się będziemy o godz. 18.00 w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, poza styczniem 2018 r., kiedy to wypada Nowy Rok, w sali nr 2  w szkole. Harmonogram tych spotkań przedstawia się następująco: 2 października, 6 listopada i 4 grudnia 2017r. oraz 8 stycznia, 5 lutego. 5 marca, 2 kwietnia, 7 maja i 4 czerwca 2018 r. Jeżeli będą konieczne dodatkowe spotkania w pilnych sprawach będziemy o nich informować na stronie szkoły i zawiadamiać członków Rady Rodziców osobiście. Na najbliższym zebraniu 2 października będziemy rozmawiać o działaniach Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 i ustalać plan wydatków. Na nasze spotkania zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby przekazać nam uwagi na temat naszej pracy lub podzielić się swoimi pomysłami na zmiany.


Z nadzieją na udane działania i współpracę w nowym roku szkolnym
Członkowie Rady Rodziców

Script logo