Informacja z zebrania Rady Rodziców w dniu 6 XI 2017r.

Podczas zebrania Rady Rodziców poruszone zostały następujące tematy:

- omówiono realizację programu Bezpieczna+ w tym harmonogram zajęć dodatkowych organizowanych w ramach programu oraz wykłady dla rodziców na temat komunikacji interpersonalnej

- plan konsultacji z rodzicami

- omówiono zasady wynajmu sal lekcyjnych na dodatkowe zajęcia

- omówiono i zatwierdzono prośby nauczycieli na dofinansowanie udziału uczniów
w konkursach

- podjęto dyskusję na temat zakup dla szkoły maszyny do popcornu i maszyny do waty cukrowej

- Rada Rodziców wyraziła zgodę na ankietowanie uczniów dotyczące działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły

- omówiono stan przygotowań do Balu Wiosennego (sala, zespół, opłata Zaiks)

- Pani Dyrektor przychyliła się do prośby rodziców o aktywowanie funkcji umożliwiającej wysyłanie wiadomości między rodzicami przez MobiDziennik
w ramach klasy

- omówiono kwestię przekazania kartek świątecznych sponsorom

-podjęto decyzję, że, jak co roku, Rada Rodziców ufunduje słodycze na Mikołajki

Poniżej lista obecności na zebraniu:

 

Klasa

2.1

6.11

4.12

8.01

5.02

5.03

2.04

7.05

4.06

 
 

I a

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

II a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III a

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

III b

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV a

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

IV b

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

V a

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V b

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

VI a

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

VII a

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

VII b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II gimnazjum

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

III gimnazjum

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Script logo