Informacja z zebrania Rady Rodziców w dniu 4 XII 2017 r.

Podczas zebrania Rady Rodziców poruszone zostały następujące tematy:

- omówiono zasady wynajmu sali szkolnej przez podmioty zewnętrzne i zasady przetargu,

- 7 stycznia 2018 r. odbędzie się turniej charytatywny „Gramy dla Zuzi” w hali OSIR w Kętach – rodzice przedszkolaków przygotują 8 ciast, ze szkoły będą dodatkowo 4 upieczone ciasta przez rodziców klas 1-3

- 17 grudnia zostanie zorganizowany kiermasz świąteczny przez rodziców przedszkolaków

- Pani Dyrektor przedstawiła informacje na temat realizacji programu Bezpieczna+ (np. odbyły się prelekcje dla nauczycieli, rodziców i uczniów prowadzone przez Straż Miejską i OSP Witkowice, kurs pierwszej pomocy). Program zakończy się w grudniu 2017 r.

- konsultacje dla rodziców odbędą się 12 grudnia

- omówiono statuty

- zaopinowano projekt planu finansowanego, który został jednogłośnie zaaprobowany przez Radę Rodziców

- wraz z końcem listopada zakończyły się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, Pani Dyrektor poinformuje na następnym zebraniu czy zajęcia będą kontynuowane w przyszłości

- na następne spotkanie (8 stycznia) powinny zostać przygotowane prośby do sponsorów o wsparcie organizacji Balu Wiosennego

- w związku z organizacją Balu Wiosennego na następne zebranie Rady Rodziców serdecznie zapraszamy całe trójki klasowe

 

Poniżej lista obecności na zebraniu:

 

 

 

 

 

Klasa

2.1

6.11

4.12

8.01

5.02

5.03

2.04

7.05

4.06

 
 

I a

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

II a

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

III a

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

III b

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

IV a

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

IV b

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

V a

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

V b

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

VI a

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

VII a

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

VII b

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

II gimnazjum

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

III gimnazjum

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Script logo