Czy warto być „Mistrzem ortografii”?

Ortografia języka polskiego wydaje się dla wszystkich uczniów bardzo trudna. Czasem nawet dorośli mają z nią problem. Na szczęście mamy zasady ortograficzne, poznawane od klasy pierwszej, które ułatwiają nam  poprawną pisownię. Dzięki nim nasze listy, maile, opowiadania, zaproszenia, życzenia i sms-y, zapisane bezbłędnie, świadczą o naszej kulturze i inteligencji. Stosowanie reguł ortograficznych to wyraz szacunku dla czytelnika. Pisząc tekst chcemy, by ktoś go przeczytał. Powinniśmy napisać go w  najbardziej zrozumiały z możliwych sposobów. Najlepszą metodą jest zapis respektujący zasady, którymi posługują się wszyscy Polacy. Pisząc bezbłędnie pokazujemy wszystkim, że doskonale znamy język polski, nie tylko mówiony, ale także pisany.

Sprawdź, czy możesz o sobie powiedzieć, że jesteś „Mistrzem ortografii”.

Uzupełnij tekst odpowiednią literą i sprawdź w słowniczku ortograficznym:

 

Spór uczniw

Raz uczniowie wiedli spr,

czy był podkiem żbra tur.

Argumenty za i peciw

pedstawiają wszystkie dzieci:

„Tr miał rogi i wieść niesie,

że, jak ubr, temieszkał w lesie”.

Zaraz się podniosły kyki:

„Tur, inaczej, to byk dziki!”.

Nikt nie słcha komentaa,

ten się kłci, ten obraża.

Wtem dyskusję perwał Jerzy:

„Byłem z tatą w Białowiey.

Oprowadzał nas leśniczy

i o żubra mwił w dziczy.

Doskonale to pamiętam,

że to inne są zwieęta”.

Opracowała Jolanta Parcia

Script logo