"Młodzi młodym – obywatele obywatelom”

Stowarzyszenie BMC Kościelisko realizuje projekt pn. „Młodzi młodym – obywatele obywatelom” w ramach Programu FIO (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich), do którego została zaproszona m.in. dwuosobowa delegacja młodzieży z naszej szkoły. Gminę Kęty i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witkowicach reprezentowały uczennice Martyna Jurzak i Aniela Kos.

Projekt skierowany jest do młodzieży z woj. małopolskiego i śląskiego, a jego celem jest wyrównanie poziomu kompetencji wśród rówieśników, rozwinięcie postaw liderskich oraz podniesienie poziomu wiedzy obywatelskiej i umiejętności społecznych.

W ramach projektu uczennice naszej szkoły wzięły udział w wyjeździe edukacyjnym mającym na celu wymianę umiejętności społecznych podczas któregoodbyły się m.in. szkolenia, warsztaty stacjonarne i wizyta studyjna. Młodzi przedstawiciele z poszczególnych gmin wspólnie zastanawiali się nad młodzieżowymi inicjatywami, które mogą być w przyszłości finansowane przez Stowarzyszenie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Script logo