„Bieg po zdrowie” – program antytytoniowej edukacji zdrowotnej

W okresie od lutego do czerwca 2019 uczniowie klas IV a SP oraz IV b SP realizowali program antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”. Aby zwiększyć skuteczność oddziaływania profilaktycznego z realizacją programu zapoznani zostali również rodzice. Celem programu było zwiększenie wiedzy i umiejętności wychowanków na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów, opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Plan został zrealizowany w trakcie 6 lekcji tematycznych, za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących, a podstawą ich było stymulowanie kreatywności i aktywności dzieci. Podczas zajęć uczniowie dyskutowali, wymieniali doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły, przeprowadzali wywiady z osobami niepalącymi, liczyli koszty palenia papierosów, e- papierosów, pracowali  w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów, plakatów, czy też indywidualnie tworzyli komiksy z bohaterami programu. Prace uczniów na temat szkodliwego działania palenia papierosów, e- papierosów na życie człowieka mogli zobaczyć wszyscy uczniowie naszej szkoły podczas wystawy prac na szkolnym korytarzu. Program jest objęty patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu.

Edyta Jurzak

Script logo