„Aktywna tablica”

„Aktywna tablica” to program Ministerstwa Edukacji Narodowej mający na celu uzupełnienie szkolnej infrastruktury o sprzęt umożliwiający korzystanie z najnowszych cyfrowych rozwiązań edukacyjnych. Program wspiera doskonalenie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W 2018 roku nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup dwóch interaktywnych monitorów dotykowych. 

Monitor interaktywny służy do wyświetlania treści, odtwarzania dźwięku oraz dodaje funkcje dotykową. Za generowanie treści odpowiedzialny jest wbudowany komputer (OPS) z zainstalowanym oprogramowaniem. Za pomocą monitora możemy sterować zarówno systemem operacyjnym jak i aplikacjami dedykowanymi dla ekranów dotykowych. Ze względu na to, że ekrany dotykowe są coraz częściej spotykane nawet w laptopach – liczba dedykowanych aplikacji i programów jest coraz większa – także tych edukacyjnych.

Od początku roku szkolnego uczniowie i nauczyciele aktywnie korzystają z tych urządzeń.Interaktywny monitor w klasie to z pewnością zmiana stylu nauczania. Tradycyjne metody edukacji ulegają zmianie i ustępują na rzecz nowoczesnych i coraz lepszych narzędzi.  Multimedialne zajęcia edukacji wczesnoszkolnej, lekcje języka polskiego, niemieckiego, matematyki… stały się codziennością w naszej szkole.  Monitory dają nauczycielom nieograniczone możliwości korzystania z zasobów Internetu, który jest dziś naturalnym środowiskiem dzieci. Interaktywny Monitor pomaga skupić uwagę uczniów, aktywizuje do udziału w lekcji, pozwala pokazać ich kreatywność.

Innowacyjne metody nauczania, w tym korzystające z technologii informacyjno-komunikacyjnych wymagają od nauczycieli nabycia nowych umiejętności, ale cyfrowa edukacja, umożliwiająca uczniom życie we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, to potencjał i kolejny krok w cyfrowej ewolucji edukacji.

Opracowała: Justyna Falc

Script logo