Zapisy do przedszkola

 

Rodzice, których dzieci w roku szkolnym 2017/2018 będą uczęszczać do Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkonego w Witkowicach proszeni są o zgłoszenie się w dniach od 08.05.2017 r. do 15.05.2017 r. do godziny 15:00 do sekretariatu ZSP w Witkowicach celem podpisania umowy. Niepodpisanie umowy w terminie powoduje skreślenie dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w roku szkolnym 2017/2018

 

Script logo