Zajęcia otwarte na oddziale II

23 maja w oddziale II odbyły się zajęcia otwarte dydaktyczne dla Rodziców z udziałem Pani Dyrektor Bożeny Kubisiak. Temat zajęć brzmiał „DBAJ O ZIEMIĘ – TO TWÓJ DOM”. Celem zajęć było kształtowanie u dzieci właściwych postaw wobec środowiska.  Przedszkolaki zaprezentowały zdobyte umiejętności liczenia i globalnego czytania. Na koniec dzieci wraz z rodzicami wykonały pracę plastyczną. Dziękujemy Pani Dyrektor i wszystkim rodzicom za przybycie.

Script logo