Zajęcia otwarte

Dnia 21 marca w grupie 0 „B” odbyły się zajęcia otwarte. Tematyką zajęć była woda jako skarb dla ludzi, zwierząt i roślin. Zajęcia miały na celu zainteresowanie dzieci tematyką wody, a co za tym idzie zwrócenie uwagi na potrzebę jej picia. Razem z dziećmi wprowadziliśmy podział na wodę pitną oraz tą która nie jest odpowiednia do picia. Zwróciliśmy także uwagę na to, iż woda jest tak samo potrzebna ludziom jak i rośliną i zwierzętom. Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawie ruchowej do której zaprosiły rodziców. Po zabawie wszyscy chętnie pili wodę, a na zakończenie zajęć wykonaliśmy pracę plastyczną.

Bardzo dziękujemy za przybycie na zajęcia Pani dyrektor oraz wszystkim rodzicom.        A.R.

Script logo