Zajęcia otwarte

Dnia 08.06.2017 r. Pani Magdalena Bożek zorganizowała zajęcia otwarte dla rodziców. Tematem przewodnim zajęć były zwierzęta domowe, dzikie i dalekie. Dzieci wykazały się znajomością poszczególnych liter, a także umiejętnością czytania i liczenia. Nie zabrakło również krótkich przerywników jak zabawa ruchowa czy „masażyk”. Pod koniec zajęć dzieci zaprosiły rodziców do wykonania wspólnie pracy plastycznej.

Script logo