Zajęcia otwarte

Dnia 12.05.2017 p. Barbara Wróbel zaprosiła rodziców na zajęcia otwarte, których tematem była „Wiosenna łąka”. Celem zajęć było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie więzi emocjonalnej  przyrodą. Zajęcia były okazją do zabaw na „łące” i możliwością zaprezentowania zdobytych wiadomości i umiejętności w ciągu całego roku. Tekst proekologiczny „Ogień niesie śmierć w przyrodzie” był jednocześnie przesłaniem dla dzieci: „Bądź przyjacielem wszystkiego co żyje”.

Script logo