Wizyta w OSP w Witkowicach

Propagowanie zdrowego trybu życia oraz bezpieczeństwa dzieci w różnych sytuacjach: w domu, w przedszkolu, na ulicy jest bardzo ważne, dlatego też przedszkolaki wybrały się z wizytą do Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach. Podczas wizyty, dzieci poznały z opowieści strażaków tajniki ich pracy. Nie mniejsze wrażenie na nich zrobił widok sprzętu - ubrania, kaski, wozy i sprzęt służący do gaszenia pożarów. Przez chwile przedszkolaki mogły poczuć się jak strażacy wsiadając do wozu strażackiego. Nie sposób przy tej okazji było nie wspomnieć o zasadach bezpieczeństwa i sytuacjach, w których należy zawiadomić straż pożarną, bo ich praca to nie tylko pożary, ale także wypadki samochodowe, ratowanie zwierząt i mienia. Przedszkolaki słuchały bardzo uważnie wypowiedzi strażaków. Na pożegnanie strażacy obdarowali dzieci słodkim upominkiem.

Script logo