Wigilia w przedszkolu

„Świeć gwiazdeczko mała świeć

do Jezusa prowadź mnie”

Święta Bożego Narodzenia to czas kiedy spotykamy się w rodzinnym gronie. Dzielimy się opłatkiem, składamy życzenia, kolędujemy. Także w przedszkolu w oddziale szkolnym dzieci wraz z zaproszonymi gośćmi uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym.  Rozpoczęło się ono krótką inscenizacją jasełkową. Po modlitwie wszyscy dzielili się opłatkiem i składali sobie świąteczne życzenia, po których zasiedli do wigilijnego stołu. Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają dzieciom znajomość tradycji, ale również wzmacniają bliskie relacje z innymi.

Script logo