Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

28 sierpnia 2018 r. Gmina Kęty podpisała Umowę darowizny dotyczącą przekazania oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli w naszej gminie. W ramach otrzymanej darowizny w naszej placówce zostanie zorganizowana uroczysta akcja edukacyjna dotycząca zanieczyszczenia i ochrony powietrza z udziałem przedszkolaków. Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Urządzenie ma skutecznie eliminować wszelkie zanieczyszczenia, takie jak smog, w tym pyły: PM 2,5 oraz PM 10, rakotwórcze benzopireny, alergeny, wirusy i bakterie.

Script logo