SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE W SAMORZĄDOWEJ PLACÓWCE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W WITKOWICACH

Zgodnie z tradycją w dniu 25 kwietnia odbyło się w naszym przedszkolu śniadanie świąteczne, przygotowane wspólnie przez dzieci i personel placówki.
W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Burmistrz Gminy Kęty – Krzysztof Jan Klęczar, Zastępca Burmistrza - Rafał Ficoń, , Proboszcz – ksiądz Stanisław Lipowski, Renata Stachura, Barbara Wróbel, Jan Kuźma oraz dyrekcja szkoły – Bożena Kubisiak i Dagmara Chyl. Zaproszonych gości oraz wszystkich obecnych na uroczystości powitała dyrektor Bożena Kubisiak.

 Mali artyści przedstawili gościom program słowno - muzyczny „Czas wiosenny, czas świąteczny”, który przypomniał wszystkim miniony wielkanocny nastrój. Na zakończenie dzieci otrzymały piękne prezenty symbolizujące czas zarówno świąteczny jak
i wiosenny.

 

Dyrekcja ZSP w Witkowicach, dzieci, personel przedszkola

 Życzą wielu słonecznych promyków,

 radości z budzącej się do życia przyrody.

 Ciepła, błogich wytchnień i nadzwyczajnych natchnień

 nie tylko na wiosenny czas, ale na całe życie...

 

 

 

Script logo