Podziękowanie

Przedszkolaki z Witkowic składają podziękowania Firmie Refresco z Kęt za ufundowanie klocków Lego dla małych „aktorów”. Dzieci podczas firmowego dnia ekologii „Green day”  dnia 21 marca 2017 roku wystąpiły z przedstawieniem „Dbaj o ziemie to Twój dom”. Ponadto składamy podziękowania za obdarowanie nas pysznymi sokami oraz wodami mineralnymi. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy gościnnie wystąpić podczas dnia ekologii w firmie Refresco z Kęt.

Script logo