Ekologia – dbamy o czystość wokół przedszkola

Dnia 18 marca po zajęciach dydaktycznych w grupach, dzielne i pełne zapału przedszkolaki wyruszyły na wielkie porządkowanie terenu wokół przedszkola. Wszyscy uczestnicy wielkiego sprzątania otrzymali plastikowe worki na śmieci i ochronne rękawiczki. Wierzymy, że prowadzane przez nas działania proekologiczne wpłyną pozytywnie na uwrażliwianie dzieci, i że w przyszłości nasze przedszkolaki będą prawdziwymi miłośnikami przyrody i otaczającego ich świata a śmieci z roku na rok będzie coraz mniej. Ta akcja była rzeczywistą lekcją ochrony środowiska, dzięki której dzieci uczyły się bardziej przyjaznego stosunku do naszej planety.

Script logo